Velkommen til Lillesand Håndverk & Industriforening

Velkommen til Lillesand Håndverk & Industriforening

Siden 1961 har den lokale håndverkerforeningen stått for kvalitetsarbeide som har bidratt med å gjøre Lillesand, Høvåg og områdene omkring, til et av de flotteste og mest idyllige steder å bo i Norge.

Med høyt kvalifiserte medlemmer, utfører vi håndverk innen mange fagområder. Snekkere/tømrere, entreprenører, mur/betong, blikkenslagere, rørleggere, malerfirma, montér/sveis, elektroentrepenører og flere mindre grupper.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige interesser overfor lokale myndigheter og andre som har forbindelse med håndverk og industri.

Vi ønsker at alle som utøver håndverk i kommunen skal være medlemmer, slik at vi alle kan stå sammen om det arbeidet og den tradisjon vi representerer.

Styret består av:

Leder: Eyvind Nersten
Richard Modalen
Jan Hartvig Eide
Rolf Heimdal
Olav Klepsland
Harald Sundsdal

Sekretær: Eyvind Nersten

Velkommen i foreningen!