Innmelding

Vi ønsker deg som medlem.

Lillesand Håndverk & Industriforening ønsker at alle som driver eller utfører håndverk, er medlemsbedrifter. Er dette noe for deg / din bedrift?

Innmeldingsskjema for Word
Innmeldingsskjema som PDF

Hvorfor bli medlem?

  • Det er lettere å få gjennomslag for saker som forening enn som enkeltforetak
  • Ønske om bedre samarbeid håndverkerne imellom
  • Et forum for informasjon og inspirasjon

Kontingenten er som følgende:

  • kr 900,- for bedrifter med inntil 5 årsverk.
  • kr 1200,- for bedrifter med inntil 10 årsverk.
  • kr 1450,- for bedrifter med over 10 årsverk.

Hvis du ønsker å melde deg inn i Håndverkerforeningen, ber vi deg sende oss vedlagte skjema og betale kontingenten til 2850.07.03654 Det stilles ikke krav om fag- eller mesterbrev for å være medlem,
kun at det er et registrert foretak.

Innmeldingsskjema for Word
Innmeldingsskjema som PDF