Medlemmer

Blikkenslagere


Lillesand Blikkenslager AS
Fyresmoen industriområde, 4790 LILLESAND
Tlf: 458 05 658
E-post: lillesand.blikk@gmail.com

Myhrebakken Blikk
Postboks 30, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 27 09 01- Mob: 416 90 847

Kristengård Isolasjon og Blikk
Storemyrlia 6, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 21 94 – Mob: 905 37 189
E-post: ste-kr4@online.no

Blikkenslager Trygve Govertsen
Strandgata 25D, 4790 LILLESAND
Mob: 915 36 362
E-post: trygvegovertsen@yahoo.no

Byggsøknader


Agder byggtjenester
Gjennestadveien 19, 4821 RYKENE
Mob: 906 87 299
E-post: post@agderbyggtjenester.no – Nettside: www.agderbyggtjeneste.no

Elektroentrepenører


Bang Elektro A/S
Postboks 7, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 27 01 03 – Mob: 915 54 843 – Faks: 37 27 09 11
E-post: firmapost@bangelektro.no – Nettside: www.bangelektro.no

Leif Pettersen
Kristian Lofthusgate 4, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 11 34 – Mob: 906 74 395
E-post: l-pe@online.no

Lillesand Elektro AS
Postboks 74, 4791 LILLESAND
Tlf.: 37 26 85 88 – Mob.: 950 20 304 – Faks: 37 26 85 89
E-post: janegil@lillesandelektro.no

Reidar Tønnessen AS
Strandgt. 7, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 01 61 – Mob: 913 56 208 – Faks: 37 27 09 05
Email: post@reidartonnessen.no

Ribes Elektro AS
Ribe, 4770 HØVÅG
Tlf: 37 27 41 34 – Mob: 908 45 790 – Faks: 37 27 48 20
E-post: ribes.elektro@c2i.net

Entrepenører


Birkeland Grunn og Betong A/S
Storemyrsletta , 4790 LILLESAND
Tlf: 977 79 697
E-post: vidar@bgb.no

Dag Ødegård Maskinentreprenør
Kosvik, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 54 66 – Mob: 957 51 104
E-post: dag-oe@online.no

Haukom Anlegg A/S
Hellevik, 4770 HØVÅG
Tlf: 452 11 040 – Mob: 920 62 840
E-post: haukomanlegg@gmail.com

Heldal Entreprenør A/S
Storemyrlia 3, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 26 13 00 – Mob: 915 50 816 – Faks: 37 26 13 01
E-post: post@heldal.as – Nettside: www.heldal.as

Mosby Anlegg AS
Svåbekk 5, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 50 70 – Mob.: 913 56 195 – Faks: 37 27 13 11

Glassmestere


Glass og vedlikehold
Øvregata 23, 4790 LILLESAND
Mob.: 901 71 855
Email: arnt@glassov.no – Nettside: www.glassov.no

Malerfirma


Bjørn Egil’s Malerfirma
Postboks 90, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 27 07 13 – Mob: 911 14 004
E-post: nikisak@online.no

Fauskes Malerfirma AS
Reise 21, 4790 LILLESAND
Tlf: 90 84 44 10
E-post: jan.ivar@fargerike-lillesand.no

Høvåg Malerservice AS
Høvåg, 4770 HØVÅG
Tlf.: 37 27 47 46 – Mob: 913 51 409

Malermester Grarup & Co
Postboks 52, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 27 01 23 – Mob.: 928 23 212 – Faks: 37 27 23 43
E-post: finn@malermestergrarup.com – Nettside: www.malermestergrarup.com

Montasje/Sveis


Industri og boligvarme A/S
Storemyrlia 6, 4790 LILLESAND
Tlf.: 37 27 29 39 – Mob.: 971 94 076 – Faks: 37 26 37 27
E-post: jarlesku@frisurf.no

Mur/betong


Murmester Larsen AS
Naudesund, 4770 HØVÅG
Mob.: 997 24 876
E-post: eivind@murmesterlarsen.no – Nettside: www.murmesterlarsen.no

Tom Stangstuen
Valtjønnveien 11, 4760 Birkeland
Tlf.: 37 27 50 96 – Mob.: 920 37 559
E-post: tstangs@broadpark.no

Rørleggere


Einar Sundsdal A/S
Postboks 66, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 26 90 90 – Mob: 975 59 911 – Faks: 37 27 24 74
E-post: einar@sundsdal.no – Nettside: www.sundsdal.no

Foldvik Rørleggerforretning AS
Svåbekk, 4790 LILLESAND
Mob: 37 04 64 88 – Mob: 962 33 333 – Faks: 37 27 47 06
E-post: knumf@online.no

Lillesand VVS AS
Postboks 186, 4792 LILLESAND
Tlf: 37 27 11 98 – Mob.: 994 00 969 – Fax: 37 27 11 99
E-post: post@lillesand-vvs.no – Nettside: www.lillesand-vvs.no

Rørlegger Olav Skuggevik AS
Skuggevik, 4790 LILLESAND
Mob: 940 05 751
E-post: rorlegger.olav.skuggevik@online.no

Rørleggermesteren Lillesand AS
Ørving 3, 4790 LILLESAND
Mob: 906 92 314 – Mob: 909 59 477
E-post: rlm.lillesand@gmail.com

Salg og service


Blindleia Marine AS
Håvard K. Mathisen
Tlf. 4770 4770
E-post: havard@blindleiamarine.no

E-18 Hagesenter
Svåbekk 1, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 28 10 – Mob: 905 45 329 – Faks: 37 27 32 40
E-post: e-hagesa@online.no

IB Motor-service
Storemyrheia 1, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 24 90
E-post: ivar@ib-motor.no

Lillesand Servicenter, Tappen AS
Jernbanegata 3, 4790 LILLESAND
Mob: 456 00 808
E-post: essolil@frisurf.no

Magne Gitmark & Co AS
Tingsaker, 4790 LILLESAND
Tlf.: 37 26 98 00 – Mob.: 913 89 489
E-post: m@gitmark.no – Nettside: www.gitmark.no

Montér Lillesand
Gaupemyr, 4790 LILLESAND
Tlf: 41 63 70 00
E-post: lillesand@monter.no – Nettside: www.monter.no

Pallemann AS
Fyresmoen, 4790 Lillesand
Tlf: 37 27 24 01 – Fax.: 37 27 17 04
E-post: kontor@pallemann.no

Terjes Trykkeri as
Postboks 154, 4792 LILLESAND
Tlf: 37 27 03 22 – Faks: 37 27 24 00
E-post: terje@terjes-trykkeri.no – Nettside: www.terjes-trykkeri.no

Snekkere/tømrere


Bjarne Østerøy A/S
Sundet, 4780 BREKKESTØ
Tlf: 37 27 56 75 – Mob: 916 48 458 – Faks: 372 70 177
E-post: bjarne.osteroy@c2i.net

Bjørlykke Bygg & Båtopplag AS
Postboks 107, 4792 LILLESAND
Tlf.: 37 27 00 00 – Mob.: 908 50 288 – Faks: 37 27 01 36
E-post: bjorlykkeas@tore.no

Blix Byggfirma
Kirkekleiva 18, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 28 78 – Mob: 913 73 755 – Faks: 37 27 28 78
E-post: rblix@broadpark.no

Byggfirma Egil Ø Sandnes
Espevik, 4780 BREKKESTØ
Mob: 913 36 369
E-post: egil@egilsandnes.no

Byggfirma Glenn Arne Githmark AS
Kleivsmoen, 4790 LILLESAND
Mob: 476 35 653
E-post: glenn@byggfirmagag.no – Nettside: www.byggfirmagag.no

Byggfirma Pål Osmundsen
Songe, 4790 LILLESAND
Mob: 917 17 530
E-post: p.osmundsen@yahoo.no

Byggmester Gunnar Martin Brovig
Østre Vallesverd, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 55 44 – Mob: 909 90 832
E-post: gu-brov@frisurf.no

Byggmester Modalen A/S
Indre Årsnes, 4770 HØVÅG
Mob.: 950 82 025 – Faks: 37 27 49 05
E-post: byggmester@modalen.as

Byggmester Sandnes
Espevik, 4780 BREKKESTØ
Tlf: 37 27 54 56 – Mob: 905 53 830 – Faks: 37 27 31 13
E-post: roy@byggmestersandnes.no – Nettside: www.byggmestersandnes.no

Byggmester Svein Arild Gitmark
Gitmark, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 27 25 – Mob: 900 79 552 – Faks:37 27 27 25
E-post: s-a-g@online.no – Nettside: www.byggsag.no

Bygg & Skjærgårdstjeneste A/S
Bergstø 80, 4790 LILLESAND
Mob: 90010054 – Fax.: 37 27 29 50
E-post: post@bstj.no – Nettside: www.bstj.no

Endresen Bygg ANS
Songe, 4790 LILLESAND
Mob: 962 37 617
E-post: endressenbygg@gmail.com

Heimli Snekkeri AS
Østre Vallesverd, 4790 LILLESAND
Mob: 907 94 925
E-post: kristjan@skulason.as

KC Bygg AS
Haakon Christophersen
Brentemogata 19, 4790 LILLESAND
E-post: haa-ch@online.no

Knut Harald Kvifte
Kroksteinåsen 10, 4790 Lillesand
E-post: knutharald@kcbygg.no
Tlf: 37 27 25 80 – Mob: 481 45 710

Kurr AS
Reise 11, 4790 Lillesand
Mob: 977 70 338
E-post: halldor@kurr.no – Nettside: www.kurr.no

Lars Jørgen Berntsen Bygg og Restaurering
Nordre Vardåsen 42, 4790 LILLESAND
Mob: 990 17 733
E-post: lars.j.b@online.no

Olav Eigeland A/S Byggmesterfirma
Postboks 35, 4791 LILLESAND
Tlf.: 37 27 12 72 – Mob.: 909 76 788 – Faks: 37 27 10 47
E-post: olav@eigeland.no – Nettside: www.olaveigeland.no

Ole Morten Johannessen A/S
Postboks 108, 4792 LILLESAND
Tlf.: 37 26 30 88 – Mob.: 915 50 852 – Faks: 37 27 31 21
E-post: ole.morten@omj.no – Nettside: www.omj.no

Byggmester Pål Rislå
Eikeland, 4790 LILLESAND
Mob: 415 45 715
E-post: palrisla@hotmail.com

Rønnevig Bygg A/S
Lyngveien 6, 4790 LILLESAND
Mob: 916 67 298
E-post: ronnevigbygg@gmail.com

Røysland Bygg AS
Ørnefjell 71, 4790 LILLESAND
Mob: 476 73 333
E-post: royslandbygg@online.no

Vennesland & Lauvnes Bygg AS
Vatne, 4790 LILLESAND
Mob: 952 68 498
E-post: venlaubygg@hotmail.com

Andre bransjer


Avigo
Postboks 172, 4792 LILLESAND
Tlf: 37 26 80 00 – Fax.: 37 26 80 40
E-post: post@avigo.no – Nettside: www.avigo.no

Degerman Transport
Stykkene, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 21 83 – Mob.: 906 11 730 – Faks: 37 27 23 27
E-post: geir02@live.no

Flexi-Flis
Smedmyrgt. 3, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 19 50 – Mob.: 917 61 006
E-post: flexiflis@hotmail.no

Høvåg Vann & Hytteservice A/S
v/ Frank Olsen
4770 HØVÅG

Lillesands Sparebank
Postboks 24, 4791 LILLESAND
Tlf: 37 26 92 00 – Mob: 975 21 987 – Faks: 37 26 92 01
E-post: post@lillesands-sparebank.no – Nettside: www.lillesands-sparebank.no

Miljøpartner Sør AS
Birkelandsveien 167, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 12 90 – Mob: 415 04 875
E-post: spn@libir.no – Nettside: www.mpsor.no

Møglestu Videregående Skole
Møglstu, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 37 83 00 – Fax: 37 27 83 01
E-post: ole.jacob.gunvaldsen@moglestu.vgs.no

Nils Cato Glamsland
Parkveien 15, 4790 LILLESAND
Mob: 905 12 334
E-post: nilscg@gmail.com

R1 Renholdspesialisten
Svåbekk 5, 4790 LILLESAND
Mob: 410 28 924
E-post: info@r1hold.no – Nettside: www.r1hold.no

Vegg og Gulv
Fosselia 3, 4790 LILLESAND
Mob: 92 115 117
E-post: info@vegggulv.no – Nettside: www.vegggulv.no

Vidar Nielsen
Dyvik, 4790 LILLESAND
Tlf: 37 27 24 96 – Mob: 994 72 866
E-post: vidar.niel@c2i.net

Ved feil, endringer, eller mangler i listen, send informasjon om dette til post@lhif.no